Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Tämä on Terästassu Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Terästassu Oy, Kääpäläntie 4, 42100 Jämsä,

Sähköposti: terastassuoy@gmail.com

Puh. 0403288687 (yhteydenotot pääsääntöisesti ja ensisijaisesti sähköpostilla)

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Janne Helin, terastassuoy@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Terästassu Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, tilausten toimittamiseen ja laskuttamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite ja muita jättämiäsi tietoja.

6. Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. yhteydenottolomakkaeilla lähetetyistä viesteistä, tilausten yhteydessä annetuista tiedoista, sähköpostitse ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan julkaista vain siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen säilytysaika

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies), jotta voimme viestiä paremmin ja kohdentaa sekä kehittää palvelujamme.

12. Tietosuojaselosteen muuttuminen

Palvelun kehittymisen ja muutosten sekä lainsäädännön muutosten johdosta tietosuojaseloste voi muuttua. Päivitämme tietosuojaselostetta tarvittaessa.